string(74) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/stokgolm-56dg02//?" string(33) "https://www.dverprom.ru/search//?" string(73) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/stokgolm-56dg0//?" string(73) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/stokgolm-56dg0//?" string(74) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/stokgolm-56dg02//?" string(74) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/stokgolm-56dg02//?" string(27) "https://www.dverprom.ru///?" string(40) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye//?" string(44) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd//?" string(58) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm//?" string(74) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/stokgolm-56dg02//?" string(74) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/stokgolm-56dg02//?" string(32) "https://www.dverprom.ru/login//?" string(41) "https://www.dverprom.ru/simpleregister//?" string(38) "https://www.dverprom.ru/factory-vfd//?" string(74) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/stokgolm-56dg02//?" string(32) "https://www.dverprom.ru/terms//?" string(74) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/stokgolm-56dg02//?" string(72) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/trivia-50dg02//?" string(72) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/trivia-50do02//?" string(72) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/dorren-58dg02//?" string(72) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/dorren-58do02//?" string(72) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/flitta-26dg02//?" string(72) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/flitta-26do02//?" string(72) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/glanta-57dg02//?" string(72) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/glanta-57do02//?" string(74) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/stokgolm-56do02//?" string(103) "https://www.dverprom.ru/komplektuyushie/pogonagh-vfd/pogonagh-vfd-serija-stokgolm/korobka-t-stokgolm//?" string(105) "https://www.dverprom.ru/komplektuyushie/pogonagh-vfd/pogonagh-vfd-serija-stokgolm/nalichnik-t-stokgolm//?" string(101) "https://www.dverprom.ru/komplektuyushie/pogonagh-vfd/pogonagh-vfd-serija-stokgolm/pritvor-stokgolm//?" string(110) "https://www.dverprom.ru/komplektuyushie/pogonagh-vfd/pogonagh-vfd-serija-stokgolm/soedinitelnaya-t-stokgolm//?" string(105) "https://www.dverprom.ru/komplektuyushie/pogonagh-vfd/pogonagh-vfd-serija-stokgolm/dobor-100-t-stokgolm//?" string(105) "https://www.dverprom.ru/komplektuyushie/pogonagh-vfd/pogonagh-vfd-serija-stokgolm/dobor-150-t-stokgolm//?" string(105) "https://www.dverprom.ru/komplektuyushie/pogonagh-vfd/pogonagh-vfd-serija-stokgolm/dobor-200-t-stokgolm//?" string(101) "https://www.dverprom.ru/komplektuyushie/pogonagh-vfd/pogonagh-vfd-serija-stokgolm/plintus-stokgolm//?" string(71) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/nyuta-59dg02//?" string(71) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/nyuta-69do02//?" string(71) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/glanta-57dg0//?" string(71) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/glanta-57do0//?" string(72) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/trivia-50dg02//?" string(72) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/trivia-50dg03//?" string(73) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/stokgolm-56dg0//?" string(73) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/stokgolm-56do0//?" string(71) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/dorren-58dg0//?" string(71) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/dorren-58do0//?" string(72) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/trivia-50do02//?" string(72) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/trivia-50do03//?" string(72) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/dorren-58dg02//?" string(72) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/dorren-58do02//?" string(72) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/flitta-26dg01//?" string(72) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/flitta-26dg02//?" string(71) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/flitta-26do0//?" string(72) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/flitta-26do02//?" string(72) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/glanta-57dg02//?" string(72) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/glanta-57do02//?" string(71) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/nyuta-59dg01//?" string(74) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/stokgolm-56do02//?" string(72) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/trivia-50dg01//?" string(71) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/trivia-50do0//?" string(72) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/trivia-50dg06//?" string(72) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/trivia-50do06//?" string(71) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/nyuta-59dg02//?" string(70) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/nyuta-69do0//?" string(71) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/nyuta-69do02//?" string(32) "https://www.dverprom.ru/terms//?" string(36) "https://www.dverprom.ru/garantiya//?" string(35) "https://www.dverprom.ru/dostavka//?" string(36) "https://www.dverprom.ru/ustanovka//?" string(33) "https://www.dverprom.ru/oplata//?" string(34) "https://www.dverprom.ru/kontakt//?" string(32) "https://www.dverprom.ru/terms//?" string(38) "https://www.dverprom.ru/nashiraboty//?" string(41) "https://www.dverprom.ru/metallicheskie//?" string(40) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye//?" string(42) "https://www.dverprom.ru/komplektuyushie//?" string(36) "https://www.dverprom.ru/furnitura//?" string(37) "https://www.dverprom.ru/contact-us//?" string(37) "https://www.dverprom.ru/add-return//?" string(34) "https://www.dverprom.ru/sitemap//?" string(33) "https://www.dverprom.ru/brands//?" string(35) "https://www.dverprom.ru/vouchers//?" string(37) "https://www.dverprom.ru/affiliates//?" string(35) "https://www.dverprom.ru/specials//?" string(37) "https://www.dverprom.ru/my-account//?" string(40) "https://www.dverprom.ru/order-history//?" string(35) "https://www.dverprom.ru/wishlist//?" string(37) "https://www.dverprom.ru/newsletter//?" string(74) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/stokgolm-56dg02//?" string(74) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/stokgolm-56dg02//?" string(33) "https://www.dverprom.ru/search//?" string(37) "https://www.dverprom.ru/my-account//?" string(33) "https://www.dverprom.ru/logout//?" string(27) "https://www.dverprom.ru///?" string(35) "https://www.dverprom.ru/wishlist//?" string(37) "https://www.dverprom.ru/my-account//?" string(41) "https://www.dverprom.ru/simpleregister//?" string(32) "https://www.dverprom.ru/login//?" string(40) "https://www.dverprom.ru/order-history//?" string(39) "https://www.dverprom.ru/transactions//?" string(36) "https://www.dverprom.ru/downloads//?" string(33) "https://www.dverprom.ru/logout//?" string(41) "https://www.dverprom.ru/simplecheckout//?" string(41) "https://www.dverprom.ru/simplecheckout//?" string(37) "https://www.dverprom.ru/contact-us//?" string(41) "https://www.dverprom.ru/simplecheckout//?" string(35) "https://www.dverprom.ru/wishlist//?" string(43) "https://www.dverprom.ru/compare-products//?" string(32) "https://www.dverprom.ru/login//?" string(36) "https://www.dverprom.ru/blog-news//?" string(60) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/argus-mezhkomnatnie//?" string(53) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/profil_doors//?" string(56) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/krasnoderevshik//?" string(48) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/evropan//?" string(47) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/alvero//?" string(46) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/okean//?" string(46) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/valdo//?" string(46) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/luxor//?" string(44) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd//?" string(51) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/greenstyle//?" string(43) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/dl//?" string(40) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye//?" string(38) "https://www.dverprom.ru/ulyanovskie//?" string(39) "https://www.dverprom.ru/vladimirskie//?" string(33) "https://www.dverprom.ru/massiv//?" string(33) "https://www.dverprom.ru/ekonom//?" string(47) "https://www.dverprom.ru/metallicheskie/argus//?" string(51) "https://www.dverprom.ru/metallicheskie/hausdoors//?" string(50) "https://www.dverprom.ru/metallicheskie/intekron//?" string(49) "https://www.dverprom.ru/metallicheskie/le-gran//?" string(41) "https://www.dverprom.ru/metallicheskie//?" string(64) "https://www.dverprom.ru/komplektuyushie/pogonagh-profil-doors//?" string(55) "https://www.dverprom.ru/komplektuyushie/pogonagh-vfd//?" string(42) "https://www.dverprom.ru/komplektuyushie//?" string(43) "https://www.dverprom.ru/furnitura/ruchki//?" string(54) "https://www.dverprom.ru/furnitura/zavertki_nakladki//?" string(45) "https://www.dverprom.ru/furnitura/zashelki//?" string(42) "https://www.dverprom.ru/furnitura/zamki//?" string(45) "https://www.dverprom.ru/furnitura/cilindri//?" string(42) "https://www.dverprom.ru/furnitura/petli//?" string(50) "https://www.dverprom.ru/furnitura/ogranichiteli//?" string(43) "https://www.dverprom.ru/furnitura/rigeli//?" string(54) "https://www.dverprom.ru/furnitura/dvernie_komplekti//?" string(36) "https://www.dverprom.ru/furnitura//?" string(37) "https://www.dverprom.ru/rasprodaga//?" string(74) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/stokgolm-56dg02//?" string(74) "https://www.dverprom.ru/mezhkomnatnye/vfd/vfd-stockholm/stokgolm-56dg02//?" string(41) "https://www.dverprom.ru/simplecheckout//?" string(41) "https://www.dverprom.ru/simplecheckout//?" Купить дверь Стокгольм ДГ Светло-серая эмаль с доставкой и установкой недорого в Москве
  • Новинка
  • Дверь Стокгольм ДГ Светло-серая эмаль

Дверь Стокгольм ДГ Светло-серая эмаль

На складе
Рейтинг:
Цвет двери:
белая эмаль
светло серый

Доступные опции


7 600 руб.

  • Производитель: ВФД
  • Код товара: Стокгольм ДГ Светло-серая эмаль

Доставка
Установка
Оплата
Гарантия

Двери, окрашенные эмалью.

Достоинства:
- практичность и не капризны в уходе,
- легко переносят различные моющие средства,
- устойчивы к перепадам температур и влажности.

Характеристики
Фабрика:
ВФД
Серия:
Стокгольм
Цвет:
серые
Покрытие:
светло серый
Материал:
эмаль
Тип:
глухая
Стиль:
классика
Толщина полотна:
37 мм.
Кромка:
в цвет полотна с 2-х сторон
Конструкция:
каркасно-щитовая
Открывание:
универсальное
Назначение:
межкомнатные
Место применения:
для квартиры, для офиса, для дома, для дачи
Помещение:
для гостиной, для спальни, для детской, для кухни, для ванной, для туалета, для гардеробной, для кабинета, для комнаты
Система открывания:
распашная, раздвижная, купе, двухстворчатая
Страна:
Россия
Регион:
Владимирские
Город:
Ковров

Нет отзывов об этом товаре.

Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
Я прочитал Условия соглашения и согласен с условиями